Wyszukiwarka opon Dealer Finder

Aktualności

Synteza kauczuku butadienowego z dwutlenku węgla

25 maja 2023

Hyōgo, Japonia, 9 maja 2023 r. – Toyo Tire Corporation (siedziba główna: Itami w prefekturze Hyōgo; prezes i dyrektor generalny: Takashi Shimizu; dalej „Toyo Tire”) poinformowała dziś o rozwoju we współpracy z Uniwersytetem Toyama (lokalizacja: Toyama; rektor: Shigeru Saito) katalizatorów, które z wysoką wydajnością przetwarzają dwutlenek węgla w butadien, pozwalając z powodzeniem syntetyzować kauczuk butadienowy – kluczowy surowiec do produkcji opon.

Proporcje składu surowców używanych do produkcji opon samochodowych różnią się w zależności od kategorii, a ropopochodne kauczuki syntetyczne zawierające mery butadienowe (kauczuk styrenowo-butadienowy SBR i kauczuk butadienowy BR) stanowią około 30% surowca. Dlatego też przemysł oponiarski podejmuje badania nad praktyczną syntezą kauczuku butadienowego z alternatywnych materiałów (zasobów) naturalnych innych niż ropa naftowa.

Uniwersytet Toyama aktywnie i nowatorsko pracuje nad realizacją idei społeczeństwa zmniejszającego emisję dwutlenku węgla poprzez rozwój wysokowydajnych katalizatorów do recyklingu CO2.
W roku 2016 firma Toyo Tire rozpoczęła współpracę z profesorem Noritatsu Tsubaki z Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Toyama nad zastąpieniem materiałów ropopochodnych dwutlenkiem węgla jako źródłem węgla do produkcji kauczuku butadienowego – ważnego składnika opon.

(Gospodarka o obiegu zamkniętym, stworzonym przez technologię wykorzystującą CO2 jako źródło węgla do produkcji surowca na opony)

Sukces syntezy butadienu z dwutlenku węgla, będącego jednym z kluczowych czynników zmian klimatycznych o znacznym wpływie na globalne środowisko, powinien znacząco zmniejszyć obciążenie środowiska (poziom emisji CO2) przez proces produkcyjny w porównaniu z metodą konwencjonalną, wykorzystującą materiały ropopochodne.
Co więcej, wykorzystanie CO2 jako materiału wyjściowego do produkcji kauczuku butadienowego prowadzi do korzyści w środowiskowej ocenie cyklu życia (LCA) opon samochodowych w przyszłości.

Centrum Zrównoważonej Technologii na Uniwersytecie Toyama prowadzi akademickie badania podstawowe nad rozwojem nowej generacji technologii konwersji materiałów, oraz badania stosowane nad ich społecznym wdrożeniem w celu realizacji zrównoważonego społeczeństwa.
Przedstawiona nowa technologia jest częścią tych działań i możemy syntetyzować butadien z CO2 na najwyższym na świecie poziomie wydajności, bez użycia kosztownych metali szlachetnych.
W przyszłości będziemy kontynuować prace nad rozwojem systemu katalizatorów do masowej produkcji, aby osiągnąć założone cele praktycznego wykorzystania do końca lat 2020-tych, a także badania nad zastąpieniem kauczuków i wypełniaczy zrównoważonymi materiałami, aby wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój.

Toyo Tire nieustannie poszukuje sposobów na ustanowienie obiegu zamkniętego swoich produktów w społeczeństwie poprzez wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego i innych zrównoważonych do produkcji kauczuku – podstawowego surowca do produkcji opon samochodowych oraz innych komponentów. Jednocześnie dostarczamy prototypowe opony, w których konstrukcji preferowane są materiały zrównoważone, do pojazdów biorących udział w Rajdzie Dakar i innych wyścigach terenowych, jak również do wyścigów wytrzymałościowych, w tym Nürburgring 24 Hours. Przekazując zdobytą w określonych warunkach jazdy wiedzę z powrotem do technologii produkcji masowej, przyspieszymy rozwój unikalnych produktów o wysokich osiągach, dostępnych tylko pod marką Toyo Tires.

Toyo Tire oznajmia swój cel zwiększenia udziału zrównoważonych materiałów do 40% do roku 2030. Promując wdrożenie tej nowej technologii zamierzamy zmniejszyć produkcję gazów cieplarnianych w ramach naszego wkładu w realizację zrównoważonego społeczeństwa mobilnego.

Najnowsze wiadomości